Vorig jaar ontving het waterschap hierover klachten uit de buurt. Van Wegen vindt dat Voeten de rotzooi regelmatig moet opruimen, maar die vindt dat dit niet zijn taak is. Volgens Van Wegen heeft hij goede afspraken gemaakt met Voeten. De Baarnaar wilde de hoeveelheid afval meten die in de Praamgracht wordt gegooid en die anders in de Eem en de randmeren terechtkomt. ,,Dat hebben ...