Om deze compensatie mogelijk te maken legt Van der Meulen contacten tussen bedrijven die hun ecologische voetdruk willen compenseren en innovatieve start-up bedrijven maar ook maatschappelijke instanties die aan een beter klimaat werken. Een voorbeeld van een dergelijk project, is de ondersteuning van bijenhouders.