,,Het gaat goed, er komen veel nieuwe mensen binnen en veel mensen dragen ons een warm hart toe waardoor veel spullen worden binnengebracht. Maar het gaat er net zo hard weer uit, ik denk soms, waar blijft het.” Prominent in de winkel staat de veelbesproken koffietafel. De één vond dat die tafel teveel ruimte innam, de ander vindt de tafel juist het hart van de winkel. Feikje behoort tot die la...