Ook na zijn emeritaat in 1999 is hij zich hiervoor blijven inzetten door voor te gaan in vieringen, maar ook door het verzorgen van cursussen en themabijeenkomsten.