De huidige bebouwing van Dierenasiel ‘t Hart en de Vogelopvang Soest in de polder moeten daarvoor worden gesloopt. Efficiency en verduurzaming (kostenbesparing), een hoger dierenwelzijn en plek voor nieuwe activiteiten zijn de argumenten voor het nieuwbouwplan. Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid om daaraan mee te werken. Goedkeuring van het gemeentebestuur is nodig,...