De medaillons zijn op perplexplaatjes gezet in verschillende kleuren. De logo’s zijn met een laser gegraveerd. Zo ontstaat een indrukwekkend herkenningsteken, zoals bedoeld eind 1852 toen voor burgemeesters op voordracht van Thorbecke, Minister van Binnenlandsche Zaken, onder koning Willem III, de ambtsketen werd ingevoerd. Alle onderdelen van de ambtsketen voor de Baarnse Kinderburgemeester zi...