Enrico is vierdejaars student ecohydrologie op de Hogeschool Van Hall Larenstein. Met vestigingen in Velp en Leeuwaarden leiden ze Hbo-studenten op voor bos- en natuurbeheer. Toen hij de vacature op de site van zijn school zag staan, aarzelde hij geen moment. Een bos naast de deur, waar genoeg te onderzoeken was.