,,Maar wel onafhankelijk van de VVD. Wij vormen onze eigen standpunten bij de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. We hebben ook leden van allerlei gezindten. Wij proberen aan de hand van debatten, discussies, congressen, en meer, met elkaar tot standpunten te komen. We proberen daarmee ook echt invloed uit te oefenen in ontmoetingen met de landelijke VVD”, vertelt Laseur in Mi Casa Su C...