Het bleef drie jaar stil, maar nu ligt er een brief van initiatiefnemer Anton Valk, aan het Baarnse college, waarin hij constateert dat het huidige plan (te) sterk afwijkt van het idee dat drie jaar geleden is beoordeeld. Valk: ,,Bij lezing van de onderliggende stukken moeten wij constateren dat de voorliggende plannen op belangrijke punten afwijken van de plannen die de Meijer Bergman Erfgoed ...