De Baarnsche Courant is bezig aan de 125e jaargang. Het bijzondere lustrumjaar wordt op bescheiden wijze gevierd. Niet uitbundig, vanwege het coronavirus. Interviews worden afgenomen met (oud-)medewerkers, jubilerende verenigingen en organisaties worden speciaal belicht. Voor Baarn belangrijke gebeurtenissen uit het verleden krijgen opnieuw aandacht, evenals de relatie van de BC met het Koninkl...