Baarnsche Courant - Wim Hazeu verzorgt Preek van de Leek
Logo baarnschecourant.nl
Wim Hazeu verzorgt zondag 11 maart de Preek van de Leek.
Wim Hazeu verzorgt zondag 11 maart de Preek van de Leek. (Foto: Roeland de Bruyn)

Wim Hazeu verzorgt Preek van de Leek

BAARN - In de tiende Preek van de Leek-Baarn op zondag 11 maart gaat de dichter en schrijver Wim Hazeu voor. In de preek gaat Hazeu terug naar zijn kinderjaren, naar zijn jeugd toen hij organist was in Delftse kerken, en naar de vragen die hij daarna stelde: hoe vind je schoonheid, hoe beleef je schoonheid, en vooral: hoe geef je schoonheid door.

Onenigheid, ontevredenheid, negativisme, leugenachtigheid, deze en andere facetten in onze maatschappij, kunnen bestreden worden door de ontdekking van en het beleven van schoonheid. Om dat duidelijk te kunnen maken gaat Wim Hazeu terug naar zijn opvoeding, naar zijn gedichten, naar belevenissen in bijvoorbeeld Sint Petersburg en Langbroek. Met hem wordt het vooral een poëtische en muzikale middag.

Wim Hazeu werd enkele dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Delft geboren. Hij studeerde Nederlands, was journalist, radio- en televisieprogrammamaker en uitgever, maar al die tijd óók dichter en schrijver. Vanaf 1983 is hij vooral biograaf. Hij publiceerde de biografieën van Achterberg, Slauerhoff, Vestdijk (waar hij in Groningen op promoveerde), Escher, Toonder en onlangs de veel besproken biografie van de dichter-kunstenaar Lucebert. Aan Luceberts dichtregel: 'in deze tijd heeft wat men altijd noemde/ schoonheid, schoonheid haar gezicht verbrand' ontleende hij het thema van zijn Preek van de Leek: 'Oh schoonheid!'

Wim Hazeu woont met zijn vrouw de schrijfster Thera Coppens al meer dan vijfendertig jaar in Baarn. Op hun manier proberen zij iets aan het artistiek welbevinden van Baarn bij te dragen. Zij hebben vier kinderen en vier kleinkinderen; twee kinderen en kleinkinderen wonen eveneens in Baarn.

Voor de Preek van de Leek worden meer of minder bekende personen uit Baarn uitgedaagd om de kansel te beklimmen. Niet om een lezing te houden, maar om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en daar zowel met tekst als muziek een eigen invulling aan te geven. De middag is voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet, de kerkelijke liturgie blijkt door de eeuwen heen een onverwoestbare formule voor bezinning en verstilling.

De voorgangers worden niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid. De 'voorganger' wordt gevraagd met een persoonlijk verhaal in een eeuwenoude formule een beetje boven zichzelf uit te stijgen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive. En de Lekenprekers worden gevraagd en geholpen om belangrijke maatschappelijke of individuele thema's met een Bijbelverhaal te verbinden.

Tijdens de dienst is er een collecte voor de onkosten.

Na afloop bent u welkom om een glaasje te drinken en na te praten.

De preek van de Leek met Wim Hazeu is zondag 11 maart, om 16.00 uur in de Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn.

reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

De weekmarkt moet worden gemoderniseerdReageren!