Baarnsche Courant - Baarnsche Courant overgenomen door BDU
Logo baarnschecourant.nl

Baarnsche Courant overgenomen door BDU

BAARN - "De afgelopen jaren heeft de Baarnsche Courant laten zien goed lokaal nieuws te maken die in een behoefte voorziet. Het is altijd onze passie geweest de beste en mooiste lokale krant van Nederland te maken. We beleven dit jaar onze 123e jaargang en zijn nog het enige lokale nieuwsblad dat drie keer per week wordt uitgegeven. Een unicum in Nederland.

De tijden veranderen, ook voor de Baarnsche Courant. Steeds meer inwoners lezen gezamenlijk de Baarnsche Courant en de advertentie inkomsten blijven stabiel. Het medialandschap verandert in een snel tempo en de kleine, zelfstandige uitgevers worden opgekocht door de op grotere schaal opererende bedrijven. Deze veranderingen in en om de wereld van de Baarnsche Courant hebben mij als uitgever doen besluiten niet te wachten tot de exploitatie niet meer mogelijk zou zijn, maar juist vanuit de huidige kracht haar toekomst veilig te stellen.

Eind vorig jaar zijn er gesprekken gevoerd met de Uitgeverij BDU uit Barneveld. Deze uitgever van vele lokale nieuws- en huis aan huisbladen, waaronder het Baarns Weekblad, is zowel in print als online een grote speler in de landelijke redactionele eredivisie. Het besluit is dan ook genomen om per 1 januari 2018 de Baarnsche Courant bij deze uitgever onder te brengen. De Uitgeverij BDU is een integer bedrijf en beschouwt onze titel als zeer welkom, dat blijkt onder andere uit het feit dat alle medewerkers mee gaan naar de nieuwe werkgever. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Baarnsche Courant in goede handen is en op dezelfde krachtige wijze voortgezet kan worden.

Ik dank u voor het vertrouwen dat u mij en mijn team de afgelopen 33 jaar heeft gegeven. De komende jaren blijf ik aan de Baarnsche Courant verbonden zoals ik dat de afgelopen jaren heb gedaan. Daarnaast mag, en zal ik, de Uitgeverij BDU adviseren en mijn kennis met hen delen. Er staat ons in Baarn een mooie toekomst op het gebied van lokale nieuwsvoorziening te wachten."

Dick Naafs

Uitgever Baarnsche Courant

12 januari 2018

7 reacties
Meer berichten

Wat vindt u?

De gemeente Baarn moet vaart maken met de ontwikkeling van de NoordschilReageren!