Baarnsche Courant - Toename libelle- en vlindersoorten op landgoed Pijnenburg
Logo baarnschecourant.nl
Foto: Dick Nagelhout

Toename libelle- en vlindersoorten op landgoed Pijnenburg

BAARN - De IVN Eemland Werkgroep Libellen en Vlinders nam in 2017 een toename in vlinder- en libellesoorten waar op natuurgebied Pijnenburg/De Wiek.

Deze werkgroep, bestaande uit enthousiaste vrijwilligers onder leiding van Dick Nagelhout, inventariseert vooral in natte natuurgebieden in Baarn en Soest waaronder op Landgoed Pijnenburg/De Wiek.

Pijnenburg/De Wiek is een nieuw natuurontwikkelingsgebied aan de westrand van Soest en onderdeel van Landgoed Pijnenburg. In 2017 is dit natte natuurgebied 4 keer bezocht door de IVN Eemland Werkgroep Libellen en Vlinders. Net als in 2016 inventariseerde deze werkgroep in 2017 de libellen en dagvlinders.

Men zag een lichte toename van het aantal soorten libellen van 20 in 2016 naar 22 in 2017. Dit betekent dat het gebied een bovengemiddelde soortenrijkdom kent. Voor het eerst werd de Zwervende heidelibel (zie foto) waargenomen, de enige heidelibel met gedeeltelijk blauwe ogen. Daarnaast zag men ook de niet alledaagse Koraaljuffer, de Grote roodoogjuffer en de Tengere grasjuffer. De meest voorkomende libel was de Azuurwaterjuffer

De werkgroep telde in 2017 op Pijnenburg/De Wiek vijftien verschillende soorten vlinders tegen tien verschillende soorten in 2016. De meest voorkomende vlindersoorten zijn de dagpauwoog, het bruine zandoogje en het icarusblauwtje.

Ook de komende jaren worden de libellen- en vlindersoorten door de IVN werkgroep in dit gebied geïnventariseerd.

Bijschrift: Zwervende heidelibel. (Foto: Dick Nagelhout)

1 reactie
Meer berichten

Wat vindt u?

De gemeente Baarn moet vaart maken met de ontwikkeling van de NoordschilReageren!