Baarnsche Courant - Vuurwerkrapport: riskant vuurwerk verbieden
Logo baarnschecourant.nl

Vuurwerkrapport: riskant vuurwerk verbieden

BAARN - 'Riskant vuurwerk, zoals vuurpijlen en knalvuurwerk, moet verboden worden'. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' dat vandaag is uitgebracht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De jaarwisseling moet veiliger verlopen. Elk jaar raken nog steeds bijna 500 mensen gewond door het afsteken van vuurwerk. De helft hiervan is vaak omstander.

In het onderzoek is te lezen dat het van belang is dat gemeenten meer inzicht krijgen in effectieve maatregelen bij het handhaven van de openbare orde. Een actieve opstelling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid is daarbij cruciaal. Zij kunnen onderzoek laten doen, kennis verzamelen en verspreiden en gemeenten ondersteunen. Om van de jaarwisseling een veilig feest te maken voor iedereen beveelt de Onderzoeksraad burgemeesters aan te zorgen dat de viering een meer georganiseerd karakter krijgt. Gemeenten kunnen inwoners stimuleren en ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Het organiseren van professionele vuurwerkshows kan hier onderdeel van zijn.

Voor een veilige viering moet, volgens het onderzoek, de huidige aanpak worden aangescherpt. De Raad onderkent dat het afsteken van vuurwerk voor veel mensen sterk verbonden is aan de viering van oud en nieuw. Echter, het voortdurende patroon van veel letsel en de grote aantallen ordeverstoringen moet volgens de Onderzoeksraad worden doorbroken. Riskant vuurwerk, zoals vuurpijlen en knalvuurwerk, moet verboden worden. Vuurpijlen veroorzaken elk jaar veel letsel, knalvuurwerk zorgt voor veel overlast en nodigt uit tot roekeloos gedrag (zoals het gooien naar omstanders of hulpverleners).
 

Zwaar knalvuurwerk, legaal geproduceerd voor professionals, maar veelal illegaal aan particulieren verkocht - veroorzaakt jaarlijks veel schade en letsel. De opsporing en vervolging van de handel in illegaal vuurwerk moet versterkt worden. Recente initiatieven van het OM en de politie dienen meerjarig te worden volgehouden.

reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

De weekmarkt moet worden gemoderniseerdReageren!