Baarnsche Courant - Verhuiscoach voor 60+ers Baarn
Logo baarnschecourant.nl

Verhuiscoach voor 60+ers Baarn

­

BAARN - Medewerkers van de gemeente Baarn en van Eemland Wonen ontmoeten in hun werk regelmatig 60 plussers die graag anders willen wonen maar niemand hebben die hen daarbij kan helpen. Verhuizen op latere leeftijd is op alle vlakken behoorlijk ingrijpend. Daarom kunnen senioren verhuizen met behulp van De Verhuiscoach.

Samen met de Gemeente Baarn en Woningbouwstichting Eemland Wonen is Welzijn Baarn een project gestart ter ondersteuning van 60 plussers van bij een mogelijke verhuizing. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds worden mensen geholpen om iets voor elkaar te krijgen wat ze graag willen, namelijk gelijkvloers of kleiner wonen. Anderzijds helpt de verhuizing de doorstroming op de verhuurmarkt op gang. Inwoners die zich voor de diensten van een verhuiscoach aanmelden, krijgen via Welzijn Baarn een intakegesprek bij De Verhuiscoach. Dit kan gelden voor zowel huurders als woningeigenaren. Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke hulp-/woonbehoefte er is en of De Verhuiscoach hierin een rol kan spelen. De inzet van De Verhuiscoach is een gratis service voor inwoners van Baarn met een inkomen van onder de €50.000 per jaar.

Wat dit project bijzonder maakt is dat meerdere behoeftes van ouderen in kaart kunnen worden gebracht. Blijkt bijvoorbeeld na een intakegesprek dat de oudere een zorgvraag in plaats van een hulpvraag heeft, dan kan hierop direct ingespeeld worden door Welzijn Baarn De huurder maakt dan weliswaar geen gebruik van De Verhuiscoach, maar krijgt wel de maatschappelijke ondersteuning die hij/zij nodig heeft. Door de samenwerking van de welzijnsorganisatie met de Gemeente en Eemland Wonen ontstaat een goed beeld van de situatie van de ouderen in Baarn.

De Verhuiscoach begeleidt de 60 plussers in het gehele proces rondom de nieuwe woonwens. En helpt bij zowel de zoekprocedure als het daadwerkelijke verhuizen, wanneer er geen sprake is van een eigen netwerk. Denk hierbij aan het inschrijven als woningzoekende, het helder krijgen van de woonwensen en de mogelijkheden hieromtrent, het reageren op het woningaanbod, het helpen bij de administratie (zoals het doorgeven van verhuisberichten) en het inschakelen van externe partijen, zoals een verhuizer. De Verhuiscoach zal hierbij steeds het eigen netwerk trachten te versterken met voorbeeld familie en vrienden uit de directe omgeving. Neem contact op met: De Verhuiscoach Tel: 035 – 54 36 222 Email: advies@welzijnbaarn.nl www.welzijnbaarn.nl

reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

De weekmarkt moet worden gemoderniseerdReageren!