Baarnsche Courant - Aanvragen bijdrage NLdoet 2018 geopend
Logo baarnschecourant.nl

Aanvragen bijdrage NLdoet 2018 geopend

BAARN - Tot en met 31 januari 2018 is het mogelijk een financiële bijdrage aan te vragen voor een NLdoet 2018 klus. Ook in 2018 kan het Oranje Fonds een bijdrage geven voor NLdoet klussen. Zo roepen ze niet alleen vrijwilligers op om organisaties te helpen, maar hebben zij ook middelen om hun wensen uit te laten voeren. De maximale bijdrage is dit jaar € 400,-.

Aanvragers moeten aan alle onderstaande voorwaarden voldoen: De organisatie is een officiële stichting of vereniging, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening. Scholen of zorginstellingen moeten in ieder geval een eigen bankrekening hebben. Verenigingen van Eigenaren zijn uitgesloten van deelname. De klus past bij het karakter van NLdoet. De organisatie zoekt op 9 en/of 10 maart 2018 nieuwe vrijwilligers (die niet reeds aan de organisatie verbonden zijn) die iets concreets doen ten behoeve van de organisatie en/of doelgroep. Per adres/locatie kan één financiële bijdrage worden aangevraagd. Dit geldt ook voor locaties waar meerdere organisaties in gevestigd zijn, zoals sportcomplexen of bedrijfsverzamelgebouwen. Als een organisatie meerdere kluslocaties heeft, kan per locatie een bijdrage worden aangevraagd. De organisatie heeft in de statuten geen wervende doelstelling ten aanzien van een levensovertuiging. De kosten moeten in verhouding staan tot de klus en de benodigde vrijwilligers. Bij grote klussen wordt eerder het maximale bedrag toegekend dan bij kleine(re).

Wat wordt vergoed: ruwe klusmaterialen zoals verf, verfbenodigdheden, hout, gaas en paaltjes voor hekwerken, bomen en struiken, klein ijzerwaar et cetera.

Zie ook www.nldoet.nl.

reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

Goed dat de raad zich verzet tegen vervangen winkelruimte door woonruimte in de BrinkstraatReageren!