Baarnsche Courant - Bewoners gaan aan de slag met top 10 Inwonertop
Logo baarnschecourant.nl
Foto: Bob Awick

Bewoners gaan aan de slag met top 10 Inwonertop

BAARN - Zaterdag 28 oktober was het zover. Tijdens de Inwonertop hebben ruim honderd inwoners veel wensen en dromen met elkaar gedeeld. De tien beste ideeën maken Baarn nog mooier, leuker, veiliger, gezelliger en schoner. Nu gaan inwoners zelf aan de slag met deze plannen.

Ruim honderd willekeurig geselecteerde inwoners spraken in drie ronden met elkaar over hun droom voor Baarn. Dromen waren er genoeg! Verkeer, jongeren, een levendig centrum, duurzaamheid, veiligheid, zorg en Baarn aan de Eem. Het kwam allemaal aan bod. Het resultaat is een top 10 van ideeën van Baarnaars voor Baarn(aars).

De 10 van de Inwonertop

1. Verkeersveiligheid (stoepen en fietspaden).

2. Verkeersveiligheid (auto).

3. Levendig centrum - Kloppend Hart.

4. Baarn Veilig voor Iedereen.

5. Duurzaamheid en groen.

6. Duurzaamheid Baarn (afval en energie).

7. Beleef de rivier.

8. Jeugdbeleid: IJslands model.

9. Zorgaanbod.

10. Samenleven: ontmoeting jong en oud

Inwoners gaan aan de slag met de top 10 van de Inwonertop. Rond ieder idee wordt een projectgroep gevormd. Elke groep heeft een aanspreekpunt, een inwoner die het idee verder gaat uitwerken, samen met andere inwoners. De gemeente ondersteunt deze inwoners. Bijvoorbeeld door te vragen wat er nodig is, kennis te delen en inwoners in contact te brengen met instanties. Wie wil meedenken of meedoen, kan een mail sturen naar inwonertop@baarn.nl.

Op donderdagavond 22 februari 2018 organiseert de gemeente een terugkomdag. Tijdens deze avond bespreken ze hoe het met de tien ideeën staat. Ook kijken ze met elkaar vooruit naar wat nodig is om de ideeën te realiseren.

reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

Goed dat de raad zich verzet tegen vervangen winkelruimte door woonruimte in de BrinkstraatReageren!