Baarnsche Courant - Schoonoord bijna weg
Logo baarnschecourant.nl
Foto: Caspar Huurdeman

Schoonoord bijna weg

De sloop van verzorgingshuis Schoonoord in Baarn gaat nu hard. Werd in de eerste weken alleen het interieur en hier en daar asbest verwijderd, nu pakt een grote sloopkraan het resterende gebouw aan. Eind 2018 moet het nieuwe Schoonoord gereed zijn. De bewoners van Schoonoord verblijven sinds eind 2014 in woon- en zorgcentrum Groot Engendaal in Soest. Waar circa tachtig bewoners op basis van één woon- en zorgpakket in het oude gebouw woonden en werden verzorgd, is in het nieuwe Schoonoord straks plek voor 51 mensen, waarvan 24 zware zorgbehoevenden. Maandag 26 juni is de sloop van Schoonoord officieel van start gegaan. Maar de feitelijke sloop is begonnen na de bouwvak. Aangetroffen vleermuizen en mussen hebben, conform de Flora- en Faunawet, de sloop en nieuwbouw van Schoonoord aan de Tromplaan ernstig vertraagd. (Foto: Caspar Huurdeman)

reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

Goed dat de raad zich verzet tegen vervangen winkelruimte door woonruimte in de BrinkstraatReageren!