Baarnsche Courant - Criminaliteitscijfer Baarn daalt met veertien procent
Logo baarnschecourant.nl

Criminaliteitscijfer Baarn daalt met veertien procent

BAARN - Het aantal geregistreerde misdrijven in de eerste helft van 2017 is in Baarn beduidend lager dan in dezelfde periode in de voorgaande drie jaren. Ook scoort de gemeente goed vergeleken met de regio Midden Nederland. Dalen de criminaliteitscijfers in Midden Nederland met 7%, in Baarn is sprake van een daling van maar liefst 14%.

Bij het aantal pogingen van woninginbraken onderscheidt Baarn zich in positieve zin ten opzichte van het regionaal gemiddelde (-29% versus +3%). Hetzelfde geldt voor het aantal meldingen van jongerenoverlast: waar deze in Baarn afnemen met 34%, neemt dit aantal in de regio juist toe met 12%. Verder vallen de terugloop van vernielingen (-26%), autokraken (-39%) en fietsdiefstallen (-16%) op. Deze laatste twee cijfers laten zelfs het laagste niveau sinds 2014 zien.

Het tegengaan van woninginbraken en jongerenoverlast zijn speerpunten in het veiligheidsbeleid. Vooral op deze punten heeft de gemeente vooruitgang geboekt ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande jaren. "Een mooi resultaat, maar er is altijd ruimte voor verbetering", aldus burgemeester Mark Röell.

De aantallen vernielingen en woninginbraken dalen flink ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch blijven beide een belangrijk punt van aandacht. De recente vernielingen in het Cantonspark en de grote impact van woninginbraak op de slachtoffers maken dit noodzakelijk. Inwoners van Baarn spelen een grote rol bij een effectieve aanpak. Zo heeft Baarn een groot aantal WhatsApp-buurtpreventiegroepen, wat een positief effect heeft. Ook preventieve beveiliging van woningen is belangrijk. Om de inwoners hierover voor te lichten houdt de gemeente samen met onder andere politie en brandweer in oktober een Veiligheidsmarkt.

De gemeente hecht veel waarde aan de samenwerking met partners. Zo pakken gemeente, politie, maatschappelijk werk en jongerenwerk gezamenlijk de jongerenoverlast aan. Voor de jeugd is in maart dit jaar in dit kader een solar-wifibank geplaatst bij jongerenontmoetingsplek De Geerenweg/Eemweg.

Hoewel het aantal bedrijfsinbraken stijgt van acht naar elf, is dit nog steeds onder het niveau van 2014 en 2015. Via het Keurmerk Veilig Ondernemen werkt de gemeente samen met politie, brandweer en bedrijven om bedrijventerreinen veiliger te maken. Op bedrijventerreinen Noorschil en De Drie Eiken zijn de trajecten om het Keurmerk Veilig Ondernemen te verkrijgen inmiddels gestart.

Het aantal zedendelicten is gestegen van twee naar vijf ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande jaren. Het merendeel hiervan betreft schennispleging in de openbare ruimte. Om de kans op herhaling zo klein mogelijk te houden, worden straf en zorg gecombineerd.

reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou ik in Baarn stemmen opReageren!