Baarnsche Courant - Made by Holland 'wint' aanbesteding Paleis Soestdijk (update)
Logo baarnschecourant.nl

Made by Holland 'wint' aanbesteding Paleis Soestdijk (update)

BAARN - Het consortium Made By Holland is met een bod van 1,7 miljoen euro de hoogste bieder om paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed te kopen en verder te ontwikkelen. Het consortium maakt er een platform van voor innovaties en excellent ondernemerschap, met tentoonstellingen en evenementen voor een breed publiek. Er komen ook horeca en woningen. Dat schrijft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer.

Ook de gemeenteraden van Baarn en Soest en Provinciale Staten van Utrecht zijn geïnformeerd. De gemeenten en de provincie zijn ook al eerder in de procedure betrokken.

Het park rond paleis Soestdijk wordt een proeftuin waar innovatie te zien en te beleven is. Het paleis biedt ruimte aan tentoonstellingen. In de vleugels en gebouwen in het park kunnen bedrijven en kennisorganisaties hun nieuwste innovaties presenteren aan een breed publiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterbeheersing, agricultuur en voeding, design en duurzame energie.

Aan de overkant van de Amsterdamsestraatweg is ruimte voor ontvangsten en evenementen als muziek, dans, theater en film/fotografie. Op verschillende plekken op het landgoed komt horeca (ook hotelvoorzieningen). Het bosgebied dat nu nog is afgesloten, gaat open voor recreanten. Op het terrein van de voormalige marechausseekazerne komen woningen.

Het consortium Made By Holland bestaat uit Meyer Bergman Investments BV, Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek BV, adviesbureau Hylkema Consultants en Leeuwenpoort Ontwikkeling BV.

Het consortium heeft de race om paleis Soestdijk te kopen met een bod van 1,7 miljoen euro gewonnen van twee andere bieders: het initiatief Eden Soestdijk en het plan Buitenplaats Soestdijk. In een eerdere ronde waren alle drie de initiatieven al inhoudelijk beoordeeld. Ze voldeden allemaal aan de kwalitatieve en duurzame criteria voor de toekomst van paleis Soestdijk. In de laatste ronde telde alleen nog de hoogte van het bod en eventuele voorwaarden daarbij.

Verkopende partij is het Rijksvastgoedbedrijf.

Het is de bedoeling dat de overdracht in december plaatsvindt. 

Reactie Baarns college

Het Baarnse college van burgemeester en wethouders is verheugd dat er een nieuwe eigenaar is voor het paleis en de overige gebouwen, de tuin, het park en het bos met een toekomstvaste exploitatie. Wel merkt hij op dat delen van de beoogde activiteiten niet passen binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. Voor deze delen van de plannen zal een herziening van het bestemmingsplan nodig zijn. Dit gold overigens voor alle drie de plannen die een bieding mochten doen. Het college koerst op een integrale herziening van het bestemmingsplan voor het paleis en de bijbehorende gronden. Daarmee wordt een integrale afweging mogelijk tussen de onderdelen van de plannen. Het college gaat er ook van uit, dat onderdelen van de plannen zoals de restauratie van het paleis passen binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. Hiervoor kunnen dan vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan al wel vergunningen worden verleend, zodat ook al eerder met de uitvoering kan worden gestart. Het college doet de suggestie aan het consortium om hun plannen in september aan de Baarnse gemeenteraad toe te lichten. Het college zal de raad dan ook informeren over hoe hij het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan wil inrichten.

2 reacties
Meer berichten

Wat vindt u?

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou ik in Baarn stemmen opReageren!