Baarnsche Courant - Baggerdepot in Eempolder leeg
Logo baarnschecourant.nl
Archieffoto: Caspar Huurdeman

Baggerdepot in Eempolder leeg

  1-10-2015 06:10:19

BAARN - Na alle baggerspecie is nu ook al het verontreinigde zand verwijderd uit het baggerdepot in de Eempolder. Dit blijkt uit het rapport dat de RUD Utrecht op maandag 3 april heeft opgesteld naar aanleiding van een eindcontrole op 31 maart 2017. Hiermee zijn alle overtredingen van de bedrijven J.P. Schilder BV en Geologistiek BV ongedaan gemaakt.

Op 22 maart bleek dat er nog verontreinigd zand op de locatie aanwezig was, terwijl alle baggerspecie, waarvoor een last onder dwangsom gold, was verwijderd. Het verontreinigde zand maakte geen onderdeel uit van de dwangsom. Dit zand is nu volledig afgevoerd naar een erkende hergebruiklocatie.

Nu het baggerdepot leeg is, wordt de locatie in overeenstemming met de landeigenaar teruggebracht in oude staat. De gemeente is hierin geen partij. Schilder BV en Geologistiek BV en de RUD Utrecht hebben bij deze werkzaamheden bodemmonsters genomen. Hieruit blijkt dat de bodem aan de afgesproken 'terugsaneerwaarde' voldoet.

De polderweg en bermen hebben te lijden gehad van de zware baggertransporten. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de toegebrachte schade. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden maatregelen genomen om de schade te herstellen. De kosten van herstel worden op de bedrijven Schilder B.V. en Geologistiek B.V. verhaald.

reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou ik in Baarn stemmen opReageren!