Het nieuwe college: Steven de Vries, Mark Eijbaard, Mark Röell, Hugo Prakke en Mark Veldhuizen.
Het nieuwe college: Steven de Vries, Mark Eijbaard, Mark Röell, Hugo Prakke en Mark Veldhuizen. Baarnsche Courant

Nieuw college Baarn stelt verdeling van portefeuilles vast

Politiek

BAARN Tijdens een bijzondere raadsvergadering werden dinsdagavond de wethouders van de gemeente Baarn voor de komende vier jaar benoemd en geïnstalleerd. Woensdag werd de verdeling van de portefeuilles van het nieuwe college van B&W officieel vastgesteld tijdens de eerste collegevergadering. 

Het college bestaat uit burgemeester Mark Röell, wethouder Mark Veldhuizen (VoorBaarn), wethouder Steven de Vries (GroenLinks Baarn), wethouder Mark Eijbaard (PvdA Baarn) en wethouder Hugo Prakke (D66 Baarn). Cynthia Creveld staat als gemeentesecretaris/algemeen directeur de collegeleden terzijde bij de uitoefening van hun taken. 

Burgemeester Röell neemt onder meer Openbare orde en veiligheid, Veiligheidsregio Utrecht, Bestuurlijke en juridische zaken en Vergunningverlening op zich. Wethouder Veldhuizen krijgt onder andere Communicatie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Kunst en Cultuur en Economische zaken in zijn portefeuille. 

Wethouder De Vries zal zich onder meer buigen over Milieu, Inburgering/vluchtelingen, Volksgezondheid en Bestuurlijke vernieuwing. Dienstverlening, Verkeer, Afval en Burgerzaken zijn onder meer terechtgekomen bij wethouder Eijbaard. En voor wethouder Prakke geldt dat dit onder meer Participatie, Onderwijs, Sport, Jeugdzorg en Recreatie en toerisme zijn. 

De volledige verdeling is op de gemeentewebsite te vinden. 

advertentie