Afbeelding
Foto: Unsplash

Besluit in de raad woensdag 25 oktober live te volgen

25 oktober 2023 om 14:50 Partnercontent

Aanstaande woensdag 25 oktober is vanaf 20.00 het Besluit in de Raad in de raadszaal van het gemeentehuis (Laanstraat 1) te volgen. In het besluit bespreekt de gemeenteraad onder andere het Rekenkameronderzoek naar dienstverlening en de begroting voor 2024.

Ook live te volgen

Vanwege het nieuwe project ‘Gast van de raad’ zijn er in deze raadvergadering niet veel extra stoelen. Daarom is de vergadering ook live te volgen vanuit de trouwzaal in het gemeentehuis. Wil je de vergadering live volgen dan kan dat ook via de website of televisie via Eemland.

De agenda ziet er als volgt uit:

 • Agenda
 • Opening
 • Mededelingen
 • Vragenhalfuur
 • Vaststelling agenda
 • Bepalen van het trekkingsnummer
 • Vaststellen verslag en besluitenlijst van Besluit in de Raad van 27 september 2023 + actiepuntenlijst. Jaarplanning ter kennisname. (Jaarplanning volgt).
 • Lijst ingekomen stukken
 • Vaststellen Verordening gemeentelijke rekenkamer gemeente Baarn 2023 en benoemen en beëdiging leden gemeentelijke rekenkamer en leden van de klankbordgroep rekenkamer
 • Bespreekstukken
 • Programmabegroting 2024
 • Principeverzoek Nieuw Baarnstraat 31-33
 • Borgstelling voor lening Stichting Exploitatie Racketcentrum de Geeren
 • Rekenkameronderzoek dienstverlening
 • Hamerstukken
 • Bestemmingsplan Twee woningen achter Zandvoortweg 140
 • Tussenrapportage 2023
 • Jaarkalender 2024
 • Overige onderwerpen
 • 16 Beantwoording schriftelijke vragen
 • Moties over niet geagendeerde onderwerpen
 • Sluiting

Op de website vind je bij de publicatie van de agenda ook de bijbehorende bespreekstukken.

Wat staat er zoals in een begroting?

Een begroting van de gemeente is een cruciaal document dat een overzicht biedt van de financiële planning en uitgaven van een lokale overheid. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat u kunt verwachten in een gemeentelijke begroting, waarom het belangrijk is en hoe het proces verloopt.

Een gemeentelijke begroting is een financieel plan dat door de lokale overheid wordt opgesteld en gepresenteerd aan de burgers. Het is een gedetailleerd document dat de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente voor een bepaalde periode, meestal een jaar, weergeeft. Het doel van de begroting is om de financiële gezondheid van de gemeente te waarborgen en ervoor te zorgen dat middelen effectief worden beheerd.

Een gemeentelijke begroting is van vitaal belang omdat het de basis vormt voor de besluitvorming van de gemeente. Het stelt de gemeente in staat om prioriteiten te stellen en te zorgen voor een evenwichtige verdeling van middelen. Daarnaast biedt het transparantie en verantwoording aan de burgers, omdat zij kunnen zien hoe hun belastinggeld wordt besteed.

Het opstellen van een begroting is een zorgvuldig proces dat betrokkenheid vereist van verschillende gemeentelijke afdelingen en belanghebbenden. Het begint meestal met het verzamelen van gegevens over de financiële situatie van de gemeente en het identificeren van doelstellingen en prioriteiten.

Een belangrijk onderdeel van de begroting is het vaststellen van inkomstenbronnen. Dit omvat belastinginkomsten, overheidsbijdragen en andere financieringsbronnen. Het is essentieel om realistische schattingen te maken om financiële stabiliteit te waarborgen.

Uitgaven in de begroting

De begroting bevat ook een overzicht van de geplande uitgaven. Dit omvat de kosten van openbare diensten, infrastructuurprojecten, lonen van ambtenaren en meer. Het doel is om ervoor te zorgen dat de uitgaven binnen de beschikbare middelen vallen.

Gemeentelijke begrotingen kunnen ook investeringen en beleidsmaatregelen bevatten. Dit kan onder meer het financieren van nieuwe projecten, het ondersteunen van sociale programma’s en het bevorderen van economische groei omvatten.

Begrotingsproces en betrokken partijen

Het begrotingsproces omvat vaak meerdere stappen, zoals voorbereiding, bespreking en goedkeuring. Belanghebbenden zoals gemeenteraadsleden, ambtenaren en de gemeenschap worden betrokken bij dit proces. Het betrekken van de gemeenschap bij het begrotingsproces is van groot belang. Lokale overheden organiseren vaak openbare vergaderingen en horen de feedback en suggesties van burgers voordat de begroting wordt vastgesteld.

Het is een ingewikkeld proces. Als je kijkt dat je een begroting voor je badkamer bijvoorbeeld maakt. Dan heb je met lang niet zoveel partijen te maken. Begin je met een badkamer dan volg je de laatste badkamertrends en bekijk je wellicht een bubbelbad van Sanitairkamer en op basis van je budget ga je aan de slag. Bij een gemeentelijke begroting komen veel meer dingen kijken.

In de gemeente

Na uitgebreide discussies en eventuele aanpassingen wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is een cruciale stap waarbij besluiten worden genomen over de toewijzing van middelen.

Gemeentelijke begrotingen moeten transparant en toegankelijk zijn voor het publiek. Burgers moeten gemakkelijk toegang hebben tot informatie over de begroting en de financiële gezondheid van de gemeente. Na goedkeuring van de begroting is het essentieel om deze regelmatig te monitoren en te beheren. Dit zorgt ervoor dat de gemeente binnen het budget blijft en doelen worden bereikt.

Samengevat

Een gemeentelijke begroting is een cruciaal instrument voor de financiële planning en transparantie van een lokale overheid. Het stelt de gemeente in staat om middelen effectief te beheren en prioriteiten te stellen. Bovendien speelt publieke betrokkenheid een belangrijke rol bij het vormgeven van de begroting en het waarborgen van transparantie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie