Afbeelding
Photo by Keenan Constance on Unsplash

Heeft de nieuwe kansspelwetgeving invloed op de inwoners van Baarn

15 november 2022 om 11:30 Partnercontent

In oktober 2021 heeft de Nederlandse overheid de regels met betrekking tot on- en offline casino’s flink aangescherpt. Zo is er een nieuwe wet geïntroduceerd die ervoor zorgt dat online casino’s legaal mogen opereren. Daarnaast heeft de overheid het centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks) in het leven geroepen. De afgelopen jaren waren er namelijk steeds meer mensen die ervoor kozen om een casino zonder Cruks te bezoeken. Om gokkers met een verslaving een veiligere omgeving te bieden is er dus voor gekozen om met het Cruks-register te gaan werken. In dit artikel leggen we uit wat de nieuwe kansspelwetgeving precies inhoudt en in hoeverre het invloed heeft op de inwoners van Baarn.

Nieuwe kansspelwetgeving

Zoals aangegeven heeft de Nederlandse overheid in oktober 2021 de wet kansspelen op afstand in laten gaan. De nieuwe regels kunnen worden onderscheiden in twee verschillende categorieën. Zo zijn er regels die betrekking hebben op kansspelen met een hoog risico en regels die betrekking op alle kansspelen hebben. Onderstaand een overzicht:

De regels voor kansspelen met een hoger risico

  • Het is verboden om reclames en bonussen te richten op jongvolwassenen tot 24 jaar.
  • Professionele sporters mogen niet voorkomen in reclame-uitingen voor kansspelen met een hoger risico.
  • Het is niet toegestaan om tijdens een spel extra bonussen aan te bieden.
  • Aanbieders van kansspelen met een verhoogd risico moeten in samenwerking met experts op het gebied van verslavingen bepalen wanneer er wordt ingegrepen op het moment dat een gokverslaving wordt vermoed.           
  • Het is verplicht om bij te houden hoe vaak spelers gokken en hoeveel geld er wordt uitgegeven. Als er te veel geld wordt uitgegeven dan moet de speler hierop geattendeerd worden.          

Regels die betrekking hebben op alle kansspelen

  • Het is verboden om reclames en bonussen te richten op jongeren onder de 18 jaar, personen met een gokverslaving, personen met een verstandelijke beperking of psychische problemen.
  • Bekende mensen zoals influencers onder de 25 jaar zijn niet toegestaan in reclame-uitingen voor loterijen.
  • Het is voor Nederlandse organisaties zoals een bank of mediabureau niet toegestaan om diensten te leveren aan partijen die niet in het bezit zijn van de juiste vergunningen.  
  • Alle casino’s in Nederland moeten aangesloten zijn bij het Cruks-register. Spelers staan voor minimaal zes maanden ingeschreven en tussentijds bij Cruks uitschrijven is niet mogelijk.          

Hoe staat het ervoor na een jaar lang legale casino’s in Nederland

Nu het één jaar mogelijk is om legaal online te kunnen gokken kunnen we concluderen dat er steeds minder mensen voor kiezen voor buitenlandse casino’s die niet beschikken over de juiste vergunningen. Daarnaast is gebleken dat er meer dan 23.000 mensen zich hebben aangemeld bij Cruks. De overheid is blij met deze cijfers en kan hieruit ophalen dat mensen met een verslaving dus de stap nemen om zichzelf te ontzien van online gokspellen. Cruks omzeilen blijft natuurlijk nog wel mogelijk voor deze mensen door te gokken zonder Cruks. Omdat er online geen toezicht is op buitenlandse casino’s blijft het dus wel mogelijk voor bezoekers om een casino zonder Cruks te bezoeken.

Als laatste zien we dat de aanbieders van kansspelen het reclame budget flink hebben teruggeschroefd. Gemiddeld besteedde één aanbieder € 890.000 per maand in november. Dit bedrag daalde naar zo’n € 319.000 in augustus. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat er veel ophef ontstond omtrent de overmatige hoeveelheid aan reclame die de online casino’s maakten.

De reacties van specialisten na een jaar kansspelwetgeving

Een van de doelen van de Nederlandse overheid was om het aantal mensen dat gokt bij een online casino zonder Cruks in te perken. Daarnaast wil de overheid ervoor zorgen dat het niet meer mogelijk is om een casino zonder vergunning te bezoeken. In de realiteit zien we dat niet iedereen te spreken is over de aanpak van de overheid en zo is er onder specialisten nog weleens wat ophef ontstaan.

Zo geeft het Trimbos Instituut aan dat ze niet te spreken zijn over het feit dat online casino’s nu reclame mogen maken en sponsorcontracten met bijvoorbeeld voetbalclubs aan mogen gaan. Ze zeggen hierover het volgende: “In de nieuwe wet staat dat het verboden is om de reclame te richten op jongeren. Maar wat er in werkelijkheid gebeurd is dat er met de reclames voornamelijk jongeren worden bereikt. Dit terwijl jongeren juist tot een kwetsbare groep behoren.”

Wat is het effect van online casino reclame op de inwoners van Baarn?

In 2019 heeft het CBS onderzoek gedaan naar de gokbranche in Nederland. Hieruit is gebleken dat 5,4% van alle casino’s in Nederland zijn gevestigd in de regio Utrecht. Dit betekent dat inwoners van Baarn relatief gezien weinig worden blootgesteld aan casino’s en de reclame die ze maken. De kansspelautoriteit heeft onderzoek gedaan naar het effect van marketing. Hieruit is naar voren gekomen dat het effect te maken heeft met de “volwassenheid” van de markt. Inwoners van Baarn worden dus weinig geconfronteerd met reclames voor kansspelen. Wat het effect van de introductie van online casino’s exact is, is nog niet met zekerheid te zeggen. Omdat iedereen met internet toegang kan krijgen tot deze casino’s lopen dus ook meer mensen risico om blootgesteld te worden aan deze manier van gokken.

Hebben de fysieke casino’s in de regio invloed op de inwoners van Baarn?

Zoals aangegeven is de casino-dichtheid in de regio Utrecht relatief gezien laag in vergelijking met andere provincies in Nederland. Vooral voor mensen die al stenen casino’s bezochten is het een logische stap om nu online casino’s te bezoeken. We zien wel dat Covid ervoor heeft gezorgd dat steeds meer mensen activiteiten online zijn gaan doen. Het bezoeken van online casino’s is hier een van. Inwoners van Baarn worden dus weinig blootgesteld aan fysieke casino’s. Uit het onderzoek van de kansspelautoriteit is naar voren gekomen dat het uitzenden van reclame niet per se voor nieuwe spelers zorgt, het is wel mogelijk dat er een verschuiving plaatsvindt. Door het beperkte aantal fysieke casino’s in regio Utrecht kunnen we concluderen dat dit weinig invloed heeft op de inwoners van Baarn.

Conclusie

Het is nu één jaar dat online casino’s legaal in Nederland mogen opereren. Na een jaar kunnen we wel zeggen dat de gokwereld continu in beweging is. In 2021 is de overheid met nieuwe regels gekomen waarvan er op dit moment alweer een aantal zijn aangescherpt. Daarnaast zien we dat de overheid Cruks in het leven geroepen heeft omdat er simpel weg te veel mensen waren die een casino zonder Cruks bezochten. Specialisten maken zijn ongerust en spreken hun zorgen uit over de nieuwe kansspelwetgeving. De nieuwe regels moeten zorgen voor een veiligere omgeving voor gokkers maar in werkelijkheid is dit niet altijd het geval. Als laatste kent de regio Utrecht, waar Baarn is gelegen een relatief klein aantal fysieke casino’s. De verwachting is dus niet dat mensen uit de regio nu ineens online casino’s gaan bezoeken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie