Afbeelding
compilatie

Baarn kan straks fluiten naar theater én bibliotheek

15 september 2023 om 14:29 Overig Deel je nieuws

‘De politiek is sterk verdeeld over toekomst van theater’, kopt de Baarnsche Courant op vrijdag 15 september 2023. Om aan die verdeling een einde te maken heeft de raad blijkbaar een nieuwe kunst- & cultuurvisie nodig. Ik zou zeggen: bespaar u de moeite raad. Maar al te vaak blijken dit soort visies in de praktijk nul en generlei waarde te hebben.

 

Kijk naar de ontwikkelingen op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Daar zijn met groot gemak eerder met veel poeha gepresenteerde natuurvisies met groot gemak aan de kant geschoven. Als het de raad uitkomt zal het met de inhoud van een nieuwe kunst & cultuurvisie niet anders gaan. Dit soort opmerkingen zorgt niet zelden voor aan mijn adres gerichte kwalificaties als zuurpruim en azijnpisser. Dat mag zo zijn, maar wat te denken van de in 2016 door de raad vastgestelde Beleidsnota Kunst en Cultuur 2017-2020? Een passage daaruit wil ik u niet onthouden: “De culturele voorzieningen en organisaties zijn onderdeel van onze basisinfrastructuur (dat zijn de voorzieningen die inwoners zelf kunnen inzetten voor bijvoorbeeld informatie, advies en ondersteuning) . We vinden het belangrijk dat deze basisinfrastructuur behouden blijft. Wij richten ons, met onze culturele partners op samenwerkingsrelaties. Efficiënt ruimtegebruik is hierbij een belangrijke opgave. De Speeldoos en de bibliotheek hebben hierin een eerste stap gezet. Zij hebben de mogelijkheden verkend om samen te werken op het gebied van inhoud (activiteiten), bedrijfsvoering en huisvesting. De gemeenteraad heeft in dit kader een motie aangenomen waarin aandachtspunten zijn genoemd om de samenwerking verder te onderzoeken. Het uitgangspunt is dat de bibliotheek en De Speeldoos gebruik gaan maken van de locatie Rembrandtlaan.” 

Een raad die woorden tekort komt om het bestuur van De Speeldoos te loven en te prijzen, om ondertussen geld te blijven pompen in overbodige onderzoeken en cosmetische aanpassingen van het theatergebouw, verkwanselt niet alleen de belangen van De Speeldoos maar op termijn ook die van de bibliotheek. Azijnpisser of niet, ik voorspel u dat Baarn straks kan fluiten naar beide culturele instellingen. Zeker ook omdat we te maken hebben met een wethouder die alles bij de raad laat liggen en weigert met zijn vuist op tafel te slaan!

Kees Koudstaal

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie