PREMIUM ARTIKEL
Lokale journalistiek uit Baarn

Grote klus: huis en werk voor statushouders

Overig
Foto: ANP
19 jan. 2022, 10:53
In Baarn zijn er afgelopen jaar meer statushouders gehuisvest dan in 2020.
In Baarn zijn er afgelopen jaar meer statushouders gehuisvest dan in 2020.
BAARN

Vluchtelingen die vanuit een crisisgebied naar Nederland komen willen vaak graag snel een beter bestaan opbouwen. Als een verblijfsvergunning wordt verkregen, begint de zoektocht naar een huis en vervolgens een baan. Gemakkelijk gaat dat niet.

Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, en zo statushouder wordt, moet hij van een asielzoekerscentrum naar een woning. Door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden de statushouders aan gemeenten gekoppeld, die de erkende vluchtelingen aan een geschikte woning moeten helpen. De regering stelt elk halfjaar vast hoeveel statushouders een gemeente op moet nemen. Dit wordt ook wel de taakstelling genoemd. In 2021 werden in Baarn 37 statushouders gehuisvest. Dit zijn zowel kinderen als volwassenen, gezinnen en alleenstaanden.

Afgelopen jaar moesten de gemeenten landelijk 24.500 statushouders huisvesten. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020, toen ging het om 12.000 statushouders. ,,Deze stijging is te verklaren door de achterstallige asielaanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)”, zegt Evita Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk. Door de in..

Deel dit artikel via:
advertentie