De huidige afvalbakken zijn niet praktisch en snel vol.
De huidige afvalbakken zijn niet praktisch en snel vol. Hans Veltmeijer

Onderzoek naar afval in centrum

Natuur en milieu

BAARN Naar aanleiding van een aanhoudende stroom klachten van winkeliers en inwoners en publicaties in de pers, is de gemeente Baarn een onderzoek gestart naar de afvalsituatie in het winkelcentrum. Ook de stank op het parkeerterrein aan de Laanstraat wordt daarin meegenomen.

Vrijwel continu volle afvalbakken in de Laanstraat en veel rommel op de straat als gevolg daarvan. Het is winkeliers en publiek een doorn in het oog. Winkeliersvereniging Centrum Baarn trok vorig jaar al verschillende malen aan de bel hierover bij het gemeentehuis, ver voor het coronavirus ons land bereikte. De capaciteit is eenvoudigweg niet toereikend van de bakken, of er moet veel meer geleegd worden, vinden de ondernemers. Met de herinrichting van de Laanstraat kwamen de huidige, elegante maar niet erg praktische, groene bakken. Daardoor daalde de totale capaciteit van de afvalbakken in het winkelcentrum van 1500 naar 900 liter. Sinds 23 mei worden de bakken vaker geleegd door RMN. ,,We monitoren gedurende in ieder geval twee maanden of dit goed werkt en of de overlast van zwerfafval in de Laanstraat hierdoor afneemt”, licht een woordvoerder van de gemeente toe. ,,Als het extra legen deze weken goed werkt, zetten we de kosten voor het blijvend extra legen af tegen de kosten voor het eventueel plaatsen van extra prullenbakken, die momenteel ook in beeld worden gebracht. Over ruim een maand moet duidelijk worden wat het resultaat van deze afweging is.”

Tegelijkertijd vormen de bergen afval, van met name papier en karton, rond de ondergrondse containers op het parkeerterrein achter de Laanstraat (Laanplein) een bron van ergernis. In deze omgeving is ook een rioolstank waar te nemen, door winkelend publiek vaak geassocieerd met ‘rotte vis’. Ook dit probleem heeft nu de aandacht van de gemeente. ,,De kolken op het parkeerterrein Laanstraat vormen een geheel gescheiden rioolsysteem en zijn dus niet aangesloten op het vuilwaterriool”, begint de gemeentelijke uitleg. ,,Op die manier wordt het regenwater direct in de bodem gebracht, wat goed is tegen verdroging van de bodem en de capaciteit van het riool bij zware buien ontlast. Omdat er geen verbinding is met het vuilwaterriool en er geen open putdeksels zijn, zou stank hier normaal gesproken niet snel moeten ontstaan. Het kan zijn dat de eerdere droogte dit jaar hier een rol speelt. Er is per saldo plaatselijk nog steeds sprake van een neerslagtekort. We onderzoeken de situatie.” Overigens is de gemeente recent begonnen met het toedienen van water in de putten op het parkeerterrein. Dat heeft effect gesorteerd want omwonenden noteerden het verdwijnen van de rioollucht in de dagen na het doorspoelen.

Het zou ook kunnen dat de ondergrondse containers een rol spelen bij de stank, want met name rond de container voor het restafval is de geur meestal het sterkst. Ook dit punt heeft de aandacht van de gemeentelijke onderzoekers.

door Hans Veltmeijer

advertentie