Procesbegeleider Krista Peeters heeft al verschillende Baarnse partijen 'gestrikt'.
Procesbegeleider Krista Peeters heeft al verschillende Baarnse partijen 'gestrikt'. Krista Peeters

Positieve Gezondheid centraal in Preventieakkoord

Maatschappelijk

BAARN De gemeente Baarn is volop aan de slag met een Lokaal Preventieakkoord. Dit akkoord heeft als doel de gezonde leefomgeving in Baarn te bevorderen. In het Lokaal Preventieakkoord werken Baarnse organisaties, bedrijven en instellingen aan activiteiten in 2022-2023 voor een betere leefstijl, gezondheid en welbevinden van inwoners van Baarn. 

Hoge prioriteit hebben de onderwerpen roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik en mentaal welzijn. Het Lokaal Preventieakkoord wordt sinds januari ondertekend door deelnemende Baarnse organisaties. Wethouder Jannelies Vissers: ,,We vinden het belangrijk om samen met Baarnse bedrijven, organisaties en inwoners een positieve gezonde beweging op gang brengen. Denk aan gezonde bedrijfskantines, het stimuleren van sporten en bewegen en voorlichting onder jongeren over de gevolgen van roken en alcohol.” 

De gemeente Baarn sluit aan bij de landelijke ambities uit het Nationaal Preventieakkoord, waarbij in Nederland gezamenlijk gewerkt wordt aan een rookvrije generatie, minder inwoners met overgewicht en het terugdringen van overmatig alcoholgebruik. Procesbegeleider Krista Peeters is al met verschillende Baarnse bedrijven en organisaties in gesprek geweest om in kaart te brengen wat er goed gebeurt en om nieuwe lokale afspraken te maken. Daarbij wordt ook naar een combinatie gezocht met bestaande initiatieven en beleid. Baarnse organisaties die alsnog willen aansluiten bij het Lokaal Preventieakkoord, kunnen contact opnemen met procesbegeleider Krista Peeters, telefoon 0627438395.

Vrijdag is in de Pekingtuin van 10.00 tot 12.00 uur een bijeenkomst met betrekking tot het Preventieakkoord. De tentoonstelling Open en de schaaktafels worden geopend, er is aandacht voor de persona borden en aanwezigen kunnen ervaringen delen en samenwerkingen aangaan.

advertentie