Afbeelding
Caspar Huurdeman

Waterschap rijdt scheve schaats

12 mei 2023 om 21:48 Lokaal Deel je nieuws

In de Baarnsche Courant van vrijdag 12 mei is een foto te zien met het onderschrift: ‘Met gepaste trots tonen deze twee vissers namens het waterschap een reusachtige karper uit de Oostervijver. Het is alweer vijftien jaar geleden, dus de hoogste tijd om de Baarnse vijvers en sloten uit te baggeren. Dat gebeurt in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe, zoals hier in de Oostervijver in de wijk Oosterhei. De vis wordt eerst met elektrische impulsen in het net gedreven. Vijftien grote karpers en een paling van één meter belandden in de boot en zijn direct weer uitgezet op één van de waaien langs de Eemdijk.’ 

Het klinkt alsof er geen vuiltje aan de lucht is, dat is nog maar de vraag. Allereerst kun je je afvragen hoe prettig het is voor vissen om middels een stroomstoot gevangen te worden. Het fabeltje dat vissen geen gevoel hebben is allang achterhaald. Uit wetenschappelijk onderzoek is immers gebleken dat vissen wel degelijk pijn en stress kunnen ervaren. En dan de opmerking dat de vissen direct weer zijn uitgezet in langs de Eemdijk gelegen water. Niets aan de hand zou je als argeloos lezer van het krantenbericht kunnen denken. Het is echter goed te weten dat in de Visserijwet 1963 en in artikel 2 van het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 is bepaald dat mede voor karpers in elk geval de maand mei geldt als een gesloten tijd. Er geldt dan weliswaar geen vangverbod, maar de in die maand gevangen vissen moeten direct in hetzelfde water worden teruggezet. Me dunkt dat die regel ingeval de in de Baarnsche Courant genoemde visvangst wordt overtreden.

Dat het Waterschap Vallei en Veluwe het baggeren van een aantal Baarnse waterpartijen uit laat voeren in de ‘groeimaand’ mei is sowieso onbegrijpelijk. De baggerwerkzaamheden pakken immers niet alleen nadelig uit voor de in die wateren voorkomende grote vissen zoals de met gepaste trots getoonde karper. Wat te denken van de vele kleinere vissen en de in en rond de waterpartijen levende padden en amfibieën? Tel daarbij op dat het in de rietkragen langs het water verscholen broedende gevogelte ernstig verstoord zal worden en het wordt duidelijk dat gezien door een natuurvriendelijke bril het waterschap hier een scheve schaats rijdt.

Kees Koudstaal

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie