Dit jaar geen KWF collecte in Baarn wegens Corona

Corona Deel je nieuws

Het bestuur van KWF Baarn heeft besloten dit jaar vanwege het Coronavirus geen collecte te organiseren. Ze willen niet aan de collectanten vragen om zoals gebruikelijk de eerste week van september langs te deuren te gaan met de collectebus.

Het landelijk KWF Bestuur heeft hier geen algemene richtlijnen voor afgegeven. Zij laat dit over aan de lokale besturen, omdat de situatie per gemeente zo verschillend is. 

Gelet op de samenstelling van de groep collectanten en de samenstelling van de Baarnse bevolking acht het Baarnse KWF bestuur het niet verantwoord om de gebruikelijke collecte, waarbij er voornamelijk contant geld opgehaald wordt, te organiseren.  

Het valt het bestuur niet licht om dit besluit te hebben moeten nemen. Want er is veel geld nodig voor onderzoek, en we willen daar graag op een veilige manier aan bijdragen.

Het is wel mogelijk online te collecteren door het aanmaken van een digitale collectebus via: https://kwf.digicollect.nl.

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een beroep op je doen als collectant. Je kunt je hiervoor aanmelden via https://kwf.collecteweb.nl/aanmelden/

advertentie