Voorwaarts met vernieuwbouw Theater Speeldoos Baarn! Onderstaande brief hebben wij gestuurd naar de Gemeenteraad via griffie@baarn.nl. De

Column Deel je nieuws

Prioriteit moet liggen bij het beheersen van de kosten voor de burgers in Baarn. Als gemeenteraad moet u oog hebben voor burgers, ook voor de minder bedeelden! Een go voor een dure, luxe en onnodige verplaatsing van het cultuurhuis naar het centrum hetzij naar de Arcade hetzij naar de Hoofdstraat zou zo ongepast en onverantwoord zijn.....

Wij verwachten van de Gemeenteraad dat men meer dan ooit alles op alles zet om de huidige voorzieningen waaronder Speeldoos en de bibliotheek te steunen en overeind te houden. Deze en andere sociale, culturele en maatschappelijke voorzieningen hebben dat kéihard nodig, zeker in en na deze onzekere tijden! 

In de lokale media zijn er partijen die pleiten voor opnieuw uitstel - het vierde uitstel in dit dossier!! - en verder onderzoek naar Hoofdstraat optie, een plan uit de oude doos. Kosten voor deze variant zijn nu al geraamd op 11 miljoen! En wat moeten we aan met organisaties als RTVBaarn en de Historische Kring die plek is beloofd in de Hoofdstraatlocatie? Hoezo weer uitstellen? Dat zorgt opnieuw voor meer onnodige extra kosten. Dromen mag, maar niet ten koste van de inwoners van Baarn.

Dus wij roepen u als weldenkend Gemeenteraadslid op om het duidelijke en unanieme advies van het College van B&W te volgen. Kies opnieuw voor vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan, net als de directie van zowel de Speeldoos als de Bibliotheek dat doen!
Het is immers een goed bereikbare locatie, met voldoende parkeerplek (in tegenstelling tot het centrum!), druk bezocht door Baarnaars en inwoners uit omliggende gemeenten. Dat de Speeldoos aan de Rembrandtlaan al enkele malen verkozen is tot één van de 5 beste kleine theaters van Nederland is iets om bijzonder trots op te zijn!
Met een flinke, betaalbare, behapbare opknapbeurt aan de Rembrandtlaan hebben en behouden als Baarnaars een prachtige culturele voorziening die nog voor jaren plezier zal zorgen!

Gemeenteraad, ga de boeken in als de Gemeenteraad die heeft gewikt en gewogen, bevlogen heeft mogen dromen, maar uiteindelijk realistisch en financieel verantwoord heeft gekozen. 

En nogmaals…pas gewoon goed op het Huishoudboekje zowel in, tijdens, als na coronatijd!

Hartelijke groet Francien van de Steeg en Nicole Roskamp

advertentie