Baarnsche Courant - Vakantie voor dameskoor Enjoy
Logo baarnschecourant.nl

Vakantie voor dameskoor Enjoy

BAARN - Na een druk koorseizoen is er nu een welverdiende rustperiode aangebroken voor het Baarnse dameskoor Enjoy. Het dameskoor gaf een sprankelend Voorjaarsconcert in de maand maart. Kort daarna, in mei, nam Enjoy als gastkoor deel, aan de geslaagde uitvoering van de cantate 'De Schipbreuk' door en met het Baarns Mannenkoor, dat hiermee zijn jubileum vierde in de Speeldoos.

De afsluiting van het koorjaar werd deze keer ingevuld met een gezellige avond op locatie, waarin een fotoquiz met tienerfoto's, het hoofdonderdeel uitmaakte. Met veel animo werd er aan deel genomen. Van de dirigent Stephan Havelaar werd op deze avond afscheid genomen met een woord van dank en cadeau, voor zijn inzet met de voorbereiding van het koor op de diverse concerten.

Voor het nieuwe seizoen zijn er al nieuwe afspraken gemaakt en data gepland. In de tweede helft van augustus zal het koor weer starten. De juiste datum en verdere informatie is, tegen die tijd, in deze krant vinden.

Wie ook graag zingt, met anderen samen, kan gerust eens vrijblijvend komen kijken, sfeer proeven en wellicht meedoen op de dinsdag- en vaste repetitieavond. Informatie is te vinden op www.enjoybaarn.nl.

reageer als eerste

Wat vindt u?

Groningen wil rookvrije stad worden door roken op straat te verbieden. Dat is ook een goed idee voor Baarn.Reageren!