Baarnsche Courant - Overeenstemming over Kooijhoek Baarn
Logo baarnschecourant.nl

Overeenstemming over Kooijhoek Baarn

BAARN - Projectontwikkelaar DAV en de gemeente Baarn hebben een principeakkoord bereikt over de Kooijhoek. De gemeenteraad moet nog wel instemmen. Volgens het nieuwe plan komt er op de Kooijhoek, Eemnesserweg 57a-59 en de naastliggende percelen Eemnesserweg 55a, 55b en 57, nieuwbouw voor de Aldi in combinatie met circa 20 appartementen en parkeerplaatsen. Op de huidige Aldi-locatie komt een kleine bedrijfsruimte met één woning en parkeerplaatsen.

Het voormalige garagepand aan de Eemnesserweg staat al enkele jaren leeg in afwachting van een plan voor nieuwbouw. Oorspronkelijk was het pand onderdeel van het plan voor het Laanplein. DAV en de gemeente voeren juridische procedures over het niet doorgaan van dat plan. Beide partijen willen de schade zoveel mogelijk beperken.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente met DAV gesproken over de Kooijhoek om vooruitlopend op de rechtszaken een bouwplan te ontwikkelen en zo de schade te verkleinen. Daarover is nu dus een akkoord bereikt. Dit houdt onder andere in dat DAV het plan gaat ontwikkelen en bouwen. De rechtszaken zijn hiermee niet van tafel, maar de verschillen zijn wel kleiner geworden.

Als de raad instemt met het voorstel, dan werken DAV en de gemeente een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan uit waarbij ook de omwonenden worden betrokken. Het resultaat wordt in januari 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.

3 reacties

Wat vindt u?

Haagse brugklassers uit minimagezinnen krijgen van de gemeente Den Haag een smartphone in gebruik. De telefoon moet voorkomen dat ze informatie van school missen en in een sociaal isolement raken. De gemeente Baarn zou dit ook moeten doen.Reageren!